BRÄNSLE

Blyfri 95

Blyfri 95 är en oblyad bensin som uppfyller kraven enligt Miljöklass 1. Den innehåller tillsatsämnen som säkerställer att motorns insprutningssystem och insugsventiler hålls rena från beläggningar. Den skyddar också motorn mot korrosion. Bensinen innehåller upp till 10% inblandning av etanol. Blyfri 95 är avsedd för bensinmotorer och får ej användas för andra ändamål. För äldre bilar med krav på slitageskyddande tillsatser sälj dessa i separata flaskor. Vi avråder från användningen av bensinen som flygbränsle.

Blyfri 98

Blyfri 95 är en oblyad bensin som uppfyller kraven enligt Miljöklass 1. Den innehåller tillsatsämnen som säkerställer att insprutningssystem och insugsventiler hålls rena från beläggningar. Den skyddar också motorn mot korrosion. Bensinen kan innehålla upp till 5% hållbar etanol. Blyfri 98 är avsedd för bensinmotorer och får ej användas för andra ändamål.

Diesel B0

Ett svavelfritt motorbränsle för snabbgående dieselmotorer i personbilar, fritidsbåtar, tunga fordon samt arbetsmaskiner.

Diesel B0 Färgad

Ett svavelfritt motorbränsle för snabbgående dieselmotorer i arbetsmaskiner.

Diesel B7

Dieselblandningen innehåller 7% RME. Du bör inte lagra diesel längre än ett år. All lagring ska ske i godkända cisterner.

Ej godkänd cistern? Kontakta PR Slamsugning cisternkontroll på nummer 0515-13846

Eldningsolja E10 Sommar

Den vanligaste (E10) lämpar sig bäst för att användas i anläggingar där oljetanken står varmt inomhus.

Eldningsolja E32 Vinter

Är oljetanken placerad utomhus, i mark eller i kalla utrymmen där det finns risk för minusgrader rekommenderas en köldhärdigare produkt (E32) vinterolja.

Green Petroleum tillhandahåller miljöklassificerat bränsle.